Volumen af en kugle

Her giver vi formlerne for voluminet og overfladearealet af en kugle (også kaldet en sfære). Man beregner kuglens rumfang ved hjælp af formlen. Læs om kugler, og hvordan man udregner overfladeareal, rumfang og radius.

Prøv vores regnemaskine, som også viser mellemregninger for kuglens . Rumfang af en kugle (kender diameteren). Video: Find rumfanget af en kugle (kender diameteren). Man kan IKKE finde rumfang af cirkel, da.

Forklaring V = rumfang r = radius d= diameter. Folkeskole, bruge som formelsamling og interaktiv udregner. Nøgleordene er formel, udregning, . Den afledte SI-enhed for rumfang er Kubikmeter, m³. See the formula used in an example where we are given.

Her skal man også kunne beregne rumfanget af en kugle. En kugle er en rumgeometrisk figur, hvor det ofte er relevant at bestemme rumfanget. Nemlig, og hvis volumen af kuglen så er 3m er radius lig 2. Selvom regnemaskiner forenkler mange aspekter af matematik, kan det være besværligt at indtaste formler gentagne såsom formlen for volumen af ​​en kugle, .

Kugle: Arealet af en kugles overflade. Formler til udregning af kugler, bl. Hvad er rumfanget af en kugle, som har radius m. Derfor er forskriften for en funktion, som giver en kugle ved rotation om x-aksen: 2. Sammenhæng mellem rumfang og overflade for cylinder, kugle og kegle. Idet volumen af en massiv kugle er.

Kinetisk energi af en rullende . Fluxen som volumen-differentialkvotient ved flade-flow. Volumenet af kuglen som funktion af flow-tiden er dermed givet ved:. Herefter indsættes koordinaterne.

Du skal logge ind for at skrive en note . Vi kan beregne dets volumen (rumfang) efter samme ide som ved beregning af arealet under. Roteres en af buerne om 1-aksen fås en kugle med rumfang . Beregn ballonens samlede rumfang og overflade. V = ��÷∗ ℎ² ∗ (3�� − 2ℎ) til at beregne rumfanget af kugle. I matematik, en n-kugle er generalisering af.

Mængden af ​​rummet afgrænset af en hypersphere med dimension n-og radius R . Indstillingen af volumen justeres let og hurtigt med et justerbånd som skubbes op og ned. Formålet med denne projektopgave er at beregne volumenet af en. En mulighed for formen for en ballon er at lade den øverste del være en kugle, som går. Selve skabelsen af en kugle er en cirkulær bevægelse, og dens natur er.

Det er også den form, der med mindst muligt materiale rummer det største volumen. Skæring mellem kugle og linje. Omdrejningslegemer med Volume of Revolution Tutor.

På side er der formler, der kan bruges, hvis man skal beregne arealer af overflader der er krumme som fx overfladerne på en kugle, cylinder, kegle eller keg-.