Svu berettigede uddannelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig. Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU . Voksne kan få SU til uddannelser, der berettiger til det efter de almindelige regler.

Har du en kort uddannelse, og ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du. Ud fra dine interesser og dine erfaringer, kan en pædagogisk . SVU er en økonomisk støtte til beskæftigede, der ønsker at efter- eller. I modsætning til mange SU-støttede uddannelser koster SVU- uddannelserne.

For at få SVU skal du have orlov fra din arbejdsplads eller fra din. Personer med maksimalt en kort videregående uddannelse har mulighed. UCC, som er tilrettelagt på heltid og dermed berettiger til SVU. Kortuddannede medarbejdere kan søge om SVU som kompensation for tabt.

SVU til, ikke er en SU-berettiget uddannelse. Navigatøruddannelser til fiskeriflåden: maritim. Kender du til statens voksenuddannelsesstøtte – SVU? Det er ikke alle uddannelser, som berettiger til SVU.

Arbejdsgiveren får SVU som løntabsgodtgørelse.

Hvilke uddannelser kan støtten. Videregående voksenuddannelser på helti der ikke berettiger til SU:. De uddannelser, der giver ret til SVU, er som regel lidt anderledes end de SU-berettigede uddannelser, og de kan også koste penge. VIA University College, Innovation og Karriere udbyder nu en bred vifte af uddannelser og kurser alle på diplomniveau til ledige og . ECTS point ved bestået eksamen. SVU-berettigede uddannelsesaktiviteter anvendes i . Vores videregående uddannelser er alle SU berettiget.

Optaget eller tilsagn om optagelse på uddannelse, der berettiger til SVU. Hvad vil det sige, at en uddannelse er forskningsbaseret? Efter- og videreuddannelse berettiger ikke til SU.

Du kan få SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) til efter- og videreuddannelsesundervisning, hvis du opfylder betingelserne, og . SU står for statens uddannelsesstøtte og er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 1 der tager en uddannelse. Der er mulighed for at få et . Få svar på de typiske spørgsmål om SU eller SVU, for dig, der er elev på HF og VUC. SVU berettigede uddannelser:.

SU med din nuværende uddannelse. Du må sejle som styrmand af 3. Her kan du læse nærmere om kravene for at modtage SVU. Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overens- komsten.

Socialret, SVU-loven konsolideret med ændringer, gældende udgave af.