Studieordninger au

Studieordninger og bekendtgørelser. Der findes en række love og bekendtgørelser samt regler fastsat af universitetet selv, der regulerer uddannelserne ved . På Historie arbejder du med den udvikling, som mennesker og samfund har gennemgået fra de tidligste tider og op til nutiden.

En studieordning beskriver din uddannelse. Herunder hvilke fag den består af, hvilke bestemmelser uddannelsen baserer sig på og hvilke regler, du som . Bemærk venligst at studieordningerne for kandidatuddannelserne inden for Sprog og Kommunikation findes længere nede på denne side. Husk: at du skal bruge studieordningen fra det år, du blev optaget på studiet.

Kandidatspeciale – kursusbeskrivelse – Gældende for alle cand. På Teologi beskæftiger du dig med historie, religion, samfun . På Medievidenskab analyserer og undersøger du målgrupper og deres reaktioner på medier. Du lærer om de strategiske, juridiske, økonomiske og . AU studieordninger lukket 31.

Du studerer sociale og kulturelle forhol og du opnår en dybdegående forståelse . CS´uddannelser – studieordninger. AU – Administration og forvaltning. AU – Service, produktion, it, bygge og anlæg m.

AU – Service, Produktion, It og byggeri mv. Til højre på denne side kan du finde alle de gældende studieordninger på Institut for Antropologi. Bekendtgørelse om akademiuddannelser og studieordninger.

Uddannelse under omdannelse : om de nye studieordninger på Forhistorisk Arkæologi, AU. Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer. Ramme for studieordninger For – KEA Read more about studerende, viden, inden, opgaver,. Bogen er velegnet til markedsføringsøkonom, . Medicin, kandidat (AU, KU, AAU, SDU) Odontologi, bachelor (KU). Overgangen til en ny studieordning på Jura har betydet, at fagene på den.

Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Om de nye studieordninger på Forhistorisk Arkæologi, AU. Mads Kähler Holst og Helle Juel Jensen. Igennem de seneste år er der på Aarhus . Policypapers: bekendtgørelser, studieordninger m. Endvidere var der fokus på udformning af studieordninger.

Religionsvidenskabeligt Fagråd AU, Aarhus, Denmark.