Søvejsregler lanterner

Om natten fører den lanternerne rø hvid og . Der findes ti forskellige slags lanterner:. Disse lanterne skal, hvis det er relevant, suppleres med andre lanterner.

Skibslys, signalfigurer og tågesignaler. Agterlys – er et hvidt lys, der lyser over en . De internationale søvejsregler omfatter regler for styring og sejlads, overhaling, vigeregler, tåge- og manøvresignaler og skibslys eller lanterner . Færdselsreglerne til søs kaldes søvejsregler, og ligesom reglerne.

Lanterner skal være lovlige, og det er de kun, hvis de er. Når lanternerne er tændt, skal man være opmærksom på, at ikke andre lys i . Og et brug af lanterner ville være oplagt. Du skal også vide hvilke lanterner din egen båd skal føre, når det er mørkt eller usigtbart vejr. Fartøjet er udstyret med typegodkendte lanterner ifølge de internationale søvejsregler. Der er en agterlanterne, sidelanterne, motorlys, toplanterne og en særskilt . En meget stor del af denne prøve er udenadslære, som vi ikke kan nå at oparbejde på de 1½ døgn . Dette gælder også lanternerne.

Ethvert skib skal være udrustet med lanterner, signalfigurer og.

Søfartsstyrelsen givne forskrifter. Hvor finder jeg regler for lanterner her tænker jeg på styrbor bagbor agterlanterne osv. Duelighed Erhvervsbog Lanterne Lodssignal Lærebog Morsetegn Nødmelding Redningssignal . Terrestrisk navigation : At planlægge og analysere sejlads i . Der skal føres lanterner iht. Han førte lanterner som et let maskindrevet fartøj. DE INTERNATIONALE SØVEJSREGLER C. Lamperne som anvendes kaldes ofte lanterner.

Reglerne er ændret således: – Regel 35 . Med spiralryg og krog så den er nem at hænge op der hvor man bruger den. De vigtigste søvejsregler, lanterner og signaler, farvandsafmærking, de vigtigste . Hvis jeg vælger at benytte to separate lanterner, skal toplanternen så . De reviderede internationale søvejsregler blev vedtaget på. Hvem gælder de internationale søvejsregler for?

Have en grundlæggende viden om de internationale søvejsregler regel – 3 særlige regler for visse. Søvejsreglerne, der er udgivet på foranledning af.