Refraktometer glycol

Måler køler- og sprinklervæske samt batterisyre. Elma RTer et optisk refraktometer. Refraktometret kan anvendes til måling af frysepunktet på glykolholdige væsker.

Et instrument for hurtig indikering . Et refraktometer beregne brydningsindeks (brydningsindeks evne) af et objekt. Fordi forskellige stoffer har forskellige brydningsindeks, kan man bestemme den . Få svar på alle dine spørgsmål vedrørende glykol med vores omfattende guide.

The chart (Figure 8-4) compares the freezing point of ethylene glycol and propylene glycol as a . The MA8is an optical instrument that employs the measurement of the refractive index to . Measuring Range: Ethylene Glycol: -50°C-0°C Propylene Glycol: -50°C-0°C Cleaning Fluids: -40°C-0°C Battery Fluids: 1. Example correlations of actual glycol concentrations to refractometer-measured glycol concentrations are presented in Figures 4. A refractometer can measure the specific gravity of propylene glycol, ethylene glycol, and battery . Experience the Extech Advantage. Compact and easy to carry Calibration with water Battery operated Digital display . A Propylene Glycol solution . Special refractometers used for measuring ethylene glycol or propylene glycol.

Korrekt glykol koncentration er afgørende for sikkerheden. Instrumentet måler frysepunktet på . Flexim løser opgaver med refraktometer til genanvendelse af af-isningsvæsker. High quality refractometer for industrial coolant use such as heat exchangers, air-conditioners, pasteurisers etc. Description, Hand refractometer for glycol.

The percentage indicator indicates the point of freezing for both propylene glycol and ethylene glycol. It can also be used for checking . Simple, accurate and repeatable measurement of concentration of glycol antifreeze with Automatic Temperature Compensation (ATC). Refractometer, Type Glycol Flui Range -to Degrees Fahrenheit, 1. Propylene Glycol, 0-0-6 2. IPWater Resistant UK Made.

Features: Scale Display, Double Hinge Daylight Plate, Non . Laboratory Precision in the Palm of Your . This model can be used for measuring the freezing point of either propylene or ethylene glycol based cooling systems. The automatically operating process refractometer iPR B³ measure the refractive. In addition to known standard scales such as Brix, Oechsle, ethylene glycol, .