Nedsivning af regnvand i faskiner

Nedsivning af regnvand er en god idé. Gældende lovgivning og regler. I dette erfaringsblad gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner samt .

Før faskinen skal der anbringes en nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke. Har du for meget regnvand på din grund og omkring dit hus, så har du brug for en faskine. Se her, hvordan du selv laver et nedsivningsanlæg.

Regnvand kan håndteres ved nedsivning, hvor du kan gøre brug af faskiner eller regnvandsbede.

Dette skal ses, som et alternativ og supplement til kloakering. Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440). Vejledende afstandskrav fra faskine til hhv. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine).

Vedligeholdelse af nedsivningsanlæg til regnvand (f.eks. faskiner). Udførelse af infiltrationstest og beregning – små anlæg. Udstyr til infiltrationstest: Haveslange, skovl, grus, retskinne og.

Ansøg om nedsivning af regnvand – for grundejere og den autoriserede. Retningslinier for udførelse af faskiner til nedsivning af regnvand.

Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive regnvan hvor . Har jeg plads nok til en faskine? Det er vigtigt, at du finder ud af, om der er plads nok på din grund til at etablere den størrelse faskine, du har behov for, OG at . Anmeldelse af faskine til nedsivning af regnvand. Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. Ejerlav: Telefon nr: e-mail:.

Der må kun ledes regnvand – og ikke spildevand fra huset – til faskinen. Hvad er faskiner og regnbede? Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvan er der en række regler og for- hol du skal være opmærksom på.

Du må gerne etablere faskiner til nedsivning af regnvand fra egen . Generelle oplysninger om håndtering af regnvand. Nogle kommuner tilbyder borgerne at få deres tilslutningsbidrag for regnvand tilbage, hvis . Faskine med eller uden membran. Som privatperson må du gerne etablere en faskine til regnvand på.

Du kan ansøge om tilladelse til en faskine her: Ansøgningsskema til faskiner. Skema til ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand til faskine. Inden du laver faskinen skal du søge kommunen om tilladelse .