Mulighedserklæring

Medarbejderen tager den underskrevne mulighedserklæring med til sin læge. Se her, hvilke regler der gælder. Hvad er en mulighedserklæring?

Mulighedserklæringen erstatter den gamle lægeerklæring om uarbejdsdygtighe og den har fokus på muligheder frem for begrænsninger. Eksempel 2: Mulighedserklæring ved diskusprolaps. Bliv klogere på de rettigheder og ikke mindst pligter du har, når din arbejdsgiver ønsker en mulighedserklæring. En mulighedserklæring sætter fokus på .

Den tidligere velkendte lægeerklæring er ved lov blevet afløst af den såkaldte mulighedserklæring, der skal nedbringe sygefraværet på det danske . Virksomheden kan bede sygemeldte medarbejdere om en mulighedserklæring for at klarlægge, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan udføre. Bemærk, at du som arbejdsgiver skal afholde udgifterne til udarbejdelse af erklæringen, uanset om du ønsker en friattest eller en mulighedserklæring. Selv om en medarbejder er syg, behøver vedkommende ikke være 1 uarbejdsdygtig. Det er filosofien bag mulighedserklæringen.

Virksomheden har mulighed for at udfylde en såkaldt mulighedserklæring sammen med den sygemeldte medarbejder. Erklæringen er specielt nyttig, hvis der er . En arbejdsgiver kan forlange en lægeerklæring, en så- kaldt mulighedserklæring, af en lønmodtager ved kortvarigt, ved gentaget og ved langvarigt sygefravær. En friattest er en attest som din arbejdsplads kan kræve .

Hvornår anvendes erklæringen? Formålet er at fastholde medarbejderen . Søgning på “mulighedserklæring” i Den Danske Ordbog. Praktiserende læger udsteder ikke længere rutinemæssigt sygemeldinger til arbejdsgivere . Her kan du læse vejledning til udfyldelse af mulighedserklæring. I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring.

Quick Guide til Mulighedserklæring: Rolle. Arbejdsgiver Arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring for en medarbejder . Er der nogen der har erfaring med de nye regler? Jeg har meldt mig syg med stress og har fået en – vel gammeldags – sygemelding på at jeg.

Indkaldelse til en samtale om en mulighedserklæring. Vi vil gerne udarbejde en mulighedserklæring sammen med dig. Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtale om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel og under hensyntagen til din helbredstilstand.

Er du syg, har din arbejdsgiver ret til at forlange en mulighedserklæring. Det første er en beskrivelse af medarbejderens .