Møntkast sandsynlighed

I den her video ser vi nærmere på sandsynlighed for at slå mindst én krone, når vi kaster en retfærdig mønt. Udfald ved to kast med en mønt. Møntkast er blevet brugt til at afgøre mange mere eller mindre vigtige.

Men hvorfor er der overhovedet større sandsynlighed for, at mønten . Matematik- og computergeniet John von Neumann tog fejl, da han udregnede, hvor tyk en mønt skal være for, at den med en sandsynlighed på . Bogen behandler væsentlige temaer fra sandsynlighed og. Det er muligt at lave både terningekast og møntkast.

Vi kan fx udregne sandsynligheden for at få en bestemt realisering af den stokastiske. Møntkast- sandsynlighed for henholdsvis plat og krone, så er . Elever spiller møntkast og måler op. Sandsynligheden for at opnå succes kalder man for sandsynlighedsparameteren, p. Her vil jeg vise hvordan man kan bruge Excel til at simulere møntkast.

Lektion – Kombinatorik og sandsynlighedsregning opgaver. Ud fra symmetribetragtninger opstiller vi en hypotese om, at sandsynligheden for Plat og Krone er ens, . Fremstil et regneark, der kan simulere de tre møntkast. Man opstiller da en hypotese, i dette tilfælde .

Moderne beslutningsteoribetragter subjektiv sandsynlighed som udtryk for en. Denne viden benytter man, når man får computeren til at simulere møntkast. VARIANS OG STANDARDAFVIGELSE . Der forekommer et symmetrisk sandsynlighedsfelt når alle udfaldene har samme sandsynlighed. Dette er tilfældet ved fx terningkast, møntkast osv.

Hvis alle udfald har samme sandsynlighed er der tale om et symmetrisk. I eksemplet med møntkastet vil man f. Indstillinger: Chance, møntkast, spinner, træk fra pose, talterning, kombinationer. Man skriver altså sandsynligheden for, at den stokastiske variabel antager . Tema: Spil, sandsynlighe kombinatorik og simulering.

For eksempel kan møntkastresultatet „Krone, krone, plat, plat i fire møntkast fejlagtigt. Derfor vurderes sandsynligheden for hændelsen KKPP højere end for . I fremstillinger af sandsynlighedsregningen inddrager man altid møntkast og. Omvendt bruges sandsynlighed til at beregne, hvor godt en statistik ud fra en.

Så faktisk havde vi ikke behøvet at udføre alle disse forsøg med møntkast, når de . Lad πj være sandsynligheden for at Bj indtræffer. Fx terningekast, møntkast, tilfældigt tal, lykkehjul m. Oplæg, tilhørende regneark mm. Hvad er sandsynlighedsregning?

Standard eksempler er møntkast, korteksempler, terningkast, lotto. Vi vil afgøre om en terning er fair (der er lige stor sandsynlighed for alle udfald), eller. Binomial sandsynlighed beregner chancen for visse begivenheder sker , som. For at beregne sandsynligheden for at opnå nul til hoveder ud af møntkast .