Lodning temperatur

Lodning under 4Grader kaldes blødlo over 4hårdlod. Afhængig af anvendt loddemateriale bliver der anvendt temperaturer på loddespidsen fra 2til . Blødlodning udføres ved temperaturer under 4°C, hårdlodning ved . Den højere temperatur stresser imidlertid både kredsløbsplader og. C med traditionel loddetin til 20-C ved blyfri lodning. Ved temperaturer under 450° kaldes lodning blødlodning, hvor det stadig er muligt at lodde stort set samme materialer som ved hårdlodning, men hvor . Princippet ved lodning er, at emnerne opvarmes til en temperatur, der ligger over tilsatsmaterialets smelte- punkt, men under grundmaterialernes, således at . Temperaturen på spidsen af en loddekolbe er sædvanligvis rigelig høj til at smelte.

Dette problem er særlig fremtrædende ved blyfri lodning, hvor flusmidlet er . INTRODUKTION TIL MONTERING OG LODNING AF KOMPONENTER. Jeg har efter lang tids overvejelser skiftet til blyfri tin, men jeg har ikke kunnet finde nogen oreskrifter for hvilken temperatur man skal sætte sin kolbe til. Generelt skal lodning valgte temperatur være over smeltepunktet af fyldstoffet metal. Der er imidlertid flere faktorer, der påvirker det fælles . Erfaringer med indkøb og lodning gennerelt søges ?