Fysik 2 laboration magnetism

Fysik Magnetfält (på fem minuter) – Duration: 5:29. Balder OJON 15views 5:29. Den översta bilden är när den är utan ström. Den nedersta bilden till vänster är när . Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2. Användarnas bedömningar av: Elektricitet och magnetism Labbrapport . I denna laboration skall du studera sambandet mellan B-‐ och H-‐fälten.

Denna laboration gäller en spole med järnkärna. Magnetism är något alltid påverkar oss. Vi möter den i olika sammanhang och vi kommer att ta upp vissa av dessa sammanhang och visa hur man räknar på . Induktion är ett väldigt intressant fenomen som är helt avgörande för att vår vardag ska fungera.

Lär dig på vilket sätt genom att läsa vår sammanfattning. Labbkursen i fysik består av laborationer. Vid varje labbtillfälle (stycken) utförs laborationer. Lektion : Simuleringslab – induktion och magnetism.

NV/MA, Fysik År: Gymnasiet Lektionstyp: Laborationer . En klassisk laboration man brukar göra i kursen Fysik B är att bestämma ett värde på flödestätheten på Jordens. Laboration 2: Elektromagnetism. Del 1: Bestämning av kvoten mellan elektronens laddning och massa. Del 2: Kraft på ledare i magnetfält .