Elektromagnetisk stråling spektrum

Det elektromagnetiske spektrum beskriver de forskellige typer af elektromagnetisk stråling. Ordet lys bliver til daglig brugt om den elektromagnetiske stråling, vi kan se. Men hele det elektromagnetiske spektrum fra radiobølger til gammastråling er lys, .

Modsat alle andre former for bølger, så kræver elektromagnetiske bølger. Når man ser på spektret, kan man se at ultraviolet stråling derfor . Men der findes også elektromagnetiske bølger med længere bølgelængde end rødt lys. Disse bølger kaldes for infrarød stråling.

Med en sådan definition dækker lys kun et meget snævert spektrum af den elektromagnetiske stråling. Menneskets øje kan normalt kun opfatte . Elektromagnetisk stråling er en gruppe af forskellige bølger, som alle fungerer efter samme principper. Vi kalder dette for det elektromagnetiske spektrum. Bølgemodellen Synligt lys´ spektrum.

De øvrige mulige spring giver anledning til stråling, som ikke kan ses, nemlig elektromagnetisk stråling af typen ultraviolet . Det er lys på bølgelængder mellem 380 . Heldigvis er forden omgivet af en . Det lys vi kan se er en del af det elektromagnetiske spektrum.

Ultravioletstråler Ultraviolette stråler kommer fra solen det høje uv niveau solen udsender jo mere påvirker det . Denne elektromagnetisk stråling, har forskerne været . Synligt lys er den del af det elektromagnetiske spektrum (EM), som vi ser med vores øjne. Lys er elektromagnetisk stråling. Kort kan man sige at radio-bølger og lys er elektromagnetisk stråling. Det giver et helt spektrum hvor den største intensitet ligger ved en . Figuren ovenfor illustrerer det elektromagnetiske spektrum, med . Kort efter starten på udvidelsen består Universets indhold af partikler og elektromagnetisk stråling, men det er så varmt, at atomkerner ikke kan eksistere. Et spektrum er opdelingen af elektromagnetisk stråling efter bølgelængde,.

Søgning på “spektrum” i Den Danske Ordbog. Skjematisk fremstilling av spektrum med angivelse av typiske kilder, . Frembringelse af røntgenstråling? De fysiske principper ud fra en enkel atommodel. Der er individuelle forskelle . Lys betyder jo normalt noget vi kan se, så vi må hellere bruge ordet stråling,. Vores øje kan kun se en lille del af spektret, . Begrebet spektrum kan udvides, således at spektrum for den elektromagnetiske stråling består af alle mulige bølgelængder med det synlige lys som kun en lille . Infrarød stråling er, ligesom det lys vi kan se, en elektromagnetisk stråling.

Den del af det infrarøde spektrum, der normalt bruges til infrarød varmebehandling, . Stråling er energitransport ved hjælp af elektromagnetiske bølger. Energi, der bliver transporteret på denne måde, behøver ikke nogen materiel . Produktion, transmission og anvendelse af elektromagnetisk energi danner grundlaget for mange af de. Det frekvensspektrum, der dækker disse anvendelser, spænder fra ca.

Hz Ioniserende stråling: radioaktivitet, kosmisk strå- ling.