Det fri lectio

Lectio – Studieadministration og kommunikation: Skema, Lærerløn, Timeregnskab, Bogdepot, Fravær, Karakterer, Spørgeskemaer, Konsultationer, Dokumenter, . Det er ikke længere godt nok med et grundskema, der kører hele skoleåret ud. Se eksempel på ugeskema der viser frie ressourcer herunder:.

Det startede me at en elev så sin lærers kode til Lectio. Det forventes, at alle lærere tjekker lectio mindst en gang om dagen. Første skoledag for STX (ASF-linjen).

I år er det år siden, at den oprindelige Aspergerlinje begyndte på HTG.

Hvornår får topchefens datter fri om tirsdagen? Men som så mange gange før, er det som om at målet helliger midlet. Nye elever vil modtage et login til lectio første skoledag og derigennem få adgang til alle lectios.

På Lectio kan man også se ugeskemaer for samtlige lærere og elever på. Nogen kan opfatte, at det er problematisk, at der er fri adgang til . Hey, det er en privat blog, ingen tvinger dig (forhåbentlig) til at læse med). Varm tilhænger af fri software og åbne standarder. Lectio er Grenaa Gymnasiums elektroniske skoleskema for alle elever og lærere.

Her finder du også den enkelte elevs studieplan.

Det kræver ikke adgangskode til Lectio for at se disse oplysninger. Som nævnt ovenfor findes ”lovligt fravær” ikke, og skolen kan derfor ikke give fri til . Lectio om, at det ikke var muligt at anonymisere. Det bliver en dag, der dels har de nye elevers forventninger til gymnasiet og . HeyVille lige høre jeres kommentar på fraværssystemet Lectio (hvis det ellers er noget der bruges på jeres skole)?

Hvilke problemer det skaber . Hold øje med Lectio for at se hvornår der er FG FIT. Dog poster jeg fordi jeg mener det her kunne være brugbart. Det frie Gymnasium er et selvejende alternativt uddannelsessted med.

Free talk Friday Every Friday . Fronter – skolens virtuelle læringsplatforDet virtuelle MfG. Lectio – skolens administrative system (skema, karakterer, fravær m.m.). Lectio har størstedelen af de danske gymnasier som kunder, og har på den. Der gives ikke fri til køretimer, køreprøve eller udlandsrejser uden for normal ferie. Skolens computere er til fri afbenyttelse af vores elever.

Lectio med det samme, hvilket sikrer fuld afgang til al information fra start. Som elev møder man forberedt til al den undervisning, der fremgår af Lectio. Der er fri adgang til internet og til at bruge computere til faglige formål.

Hovedreglen er, at der er fri adgang til skolen alle skoledage mellem kl. Det er tilladt, at elever modtager besøg på skolen, men besøgende skal altid som det første henvende sig på kontoret. Skemaprogrammet hedder Lectio, og det bruges hele tiden som arbejdsredskab. Hos os kalder vi det skolens ABC. For en oversigt over ferier, fri- og helligdage, se skolens års- og ferieplan.

Oplysninger om dit fravær vil du kunne finde ved at logge ind på Lectio.