Danmarks statistik befolkning

Grundlaget for opgørelserne var folketællinger og oplysninger i . Nationalregnskab og offentlige finanser. Danmark, svarende til pct.

Befolkningstal og fremskrevne udviklinger. EU-landene: generel og regional statistik, økonomi- og finansstatistik, befolkning og sociale forhol . Under halvdelen af den voksne befolkning kendte på det tidspunkt noget til . Antallet af medlemmer folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr.

Næsten hele befolkningstilvæksten skyldes indvandring. Journal Statistiske efterretninger. Locate articles and query publisher details.

En folketælling viser, at 27. F vil have regeringen til at droppe tanken om skattelettelser i . Der er tale om beskæftigelsestal fra . Her kan du finde links til relevant statistik om integration. I kildepakkerne fra Rigsarkivet kan du se originale folketællinger online.

Demografix) samt befolkningstal fra.

Denne befolkningsprognose er udarbejdet af. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Er man først bruger af et af de to . En befolkning på offentlig dope gør ikke oprør. På trods af denne rekor er en stor andel af befolkningen stadig følsom overfor . Når de nye befolkningstal for Ærø Kommune tikker ind i . De enkelte statistikinstitutter er gode ressourcer hvis man har brug for yderligere information om de nordiske lande og områder. Vi bruger cookies på sundhedsstyrelsen.

Også andelen af befolkningen, der ryger dagligt, ligger stabilt på 17 . Find statistik for befolkning og arbejdsmarked på jobindsats. I fremskrivningen opdeles den danske befolkning på befolkningsgrupper. Heriblandt statistik om alle landets . Man regner dog me at omkring ti procent af en befolkning har et handicap.

Tal og statistikker på forskellige alkoholspørgsmål. Halvanden procent af den britiske befolkning er homo- eller biseksuel. Det er svært at spå, især om fremtiden, men .