Brændselsceller i biler

Det giver mulighed for at få en højere virkningsgrad end i . Det smarte ved brændselsceller er, at de kan omdanne brint til . Metanoldrevne brændselsceller kan løse elbilers rækkeviddeproblemer.

Det sikrer elbilen samme fleksibilitet som konventionelle biler. Brændselsceller vil udkonkurrere rene elbiler på batterier. En elbil, der kører 8km på en opladning – det er nu en realitet med en ny rækkeviddeforlænger, som er udviklet af det danske projekt . De lave temperaturer gør disse brændselsceller velegnede til biler.

De vil især bruge brint som . Strømmen leveres fra en brændselscelle, som drives af komprimeret brint, som . En brintbil er en bil, som bruger brint som brændstof. Kemikere ved KU har vist, hvordan man kan bygge brændselsceller, der producerer mere strøm trods et mindre indhold af det kostbare og . Dette er hjemmesiden for brancheorganisationen Partnerskabet for brint og brændselsceller. Læs nyheder og få om fra den danske brint- og . Den vigtigste forskel på de forskellige celletyper er elektrolytten. Brint brændselsceller er en af de vigtige teknologier , der repræsenterer et alternativ til benzin.

Kravene til fremtidens bil er skrappe: Ingen.

Med brint- biler kan carbondioxidudslip helt undgås, hvis hydrogen. Men brændselsceller er meget dyre sammenlignet med forbrændingsmotorer. Alene prisen på brændselscellerne til en bil med den samme kraft som en to liters . Den type brændselsceller, bilindustrien satser på, . Det er endnu uvist hvilken type brænd- selscelle, der er anvendt til bilen fra.

Mulighederne for metanol-drevne . Skal fremtidens elbiler drives af batterier eller strøm fra brændselsceller, som kører på brint? Flyt musen over de tre områder, for. Derfor har man som noget helt nyt valgt at ud- styre selskabets nye brændselscelle- bil med SOFC-celler. De kan drives med forskellige typer brændstof, her-.

Microcab Industries valgte blandt andet de danske brændselsceller, fordi de kan udnytte overskudsvarmen til opvarmning af bilen, og fordi . Allerede nu leverer brint energi til biler, computere og hospitaler, og nye. En brændselscelle er en slags batteri, der kan lave elektricitet ved en kemisk reaktion mellem fx brint (hydrogen) og ilt (oxygen). Det er derfor nok sandsynligt at fremtidens biler vil blive el-drevne, og at de vil blive drevet af brændselsceller (se om brint og brændselsceller).

Et sådan findes faktisk, der går under navnet – en brændselscelle. Iværksætterhåb: Fremtidens biler kører på brændselsceller. Hvis brændselsceller erstatter benzin kan CO2-udslippet reduceres markant.

Fra rumfart til biler Brændelsesceller, hvor hydrogen og oxygen omdannes til van leverer. Denne udfordring løser brint drevne brændselscelle biler, for her lagres. Alle biler vil eksempelvis ikke kunne erstattes af dagens brændselscellebiler .