Ansvar ved salg af andelsbolig

Er det foreningen eller den enkelte andelshaver? Og hæfter køber eller sælger for el-fejl ved salg? Når en andelsbolig sælges er sælger ansvarlig for at udlevere blandt andet.

Hvem skal betale for fejl og mangler ? Salg af andelsbolig uden mæglerindlæg14. Andel solgt – Nu gør køber indsigelserindlæg9. Forældelse betyder, at hvis en køber har betalt for meget for sin andelsbolig,.

Transporten betyder, at foreningen har ansvaret for at overføre sælgers skyldige beløb (salæret) til . Prisen på andelsboliger generelt . Hvordan kan jeg fraskrive mig ansvaret for skjulte fejl og mangler? At handle en andelsbolig var indtil for få år siden en forholdsvis banal ting. Da sælger har ansvaret for at oplysninger om køber er korrekte, er det vigtigt at køber . Hermed er boligen op- sagt og handlen startes.

Denne sondring er ofte afgørende for, om sælgeren kan drages til ansvar. I artiklen gennemgås de spørgsmål, der rejser sig for ejendomsadministrator mht. Hvis en prisekspert – en såkaldt valuar – prissætter en andelsbolig forkert, skal han ikke selv betale, hvis boligen senere viser sig at være .

Som sælger er du ansvarlig for, at forbedringerne er lovlige og for at fremskaffe den. Du kan ikke sige op, men kun begære et salg. Ifølge andelsboligloven er det sælgers ansvar at køber får udleveret en række papirer og bliver gjort . Andelsboligforeningen har ikke ansvar for ombygningsarbejder, som bliver . I forbindelse med det sidste salg indgik indretning af badeværelse som en. Konsekvens ved manglende udlevering af nøgleoplysning. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger § 1: Dokumenter og . Med denne fordeling af vedligeholdelsespligten har andelsboligforeningen ansvaret for vedligeholdelse og fornyelse af fælles rør og . Jeg har fået et stort problem, for min underbo har fået vandskader på loft og vægge og påstår, at vandet kommer oppe fra min . Hæfter sælger for svampeskader?

Formidleren har et professionelt ansvar, der skal være forsikringsdækket. Ved salg af en ejerlejlighed eller andelsbolig er det ejer- eller . Reglerne gælder heller ikke salg af en andelsbolig eller salg af en aktielejlighed. Nu er lejligheden til salg igen, og sælger (altså min daværende køber).

Det er helt naturligt, at den, der har udført arbejdet, er ansvarlig for det.